Kontakt

 

Klauzula informacyjna

Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe wykorzystujemy do kontaktu w związku ze sprawą, z którą zwracają się Państwo do nas, oraz do jej załatwienia. Administratorem tych danych jest SPAR Polska SP. z o.o.

---------------Dowiedz się więcej-----------------------

Organizator Programu Lojalnościowego Mój SPAR  informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego Mój SPAR  jest SPAR Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów, nr tel. +48 17 888 62 80   adres email: marketing.spar@spar.pl.
2. Organizator powołał Inspektora ochrony danych, dane do kontaktu:iod@spar.pl  
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) Rozporządzenia RODO, w celu realizacji Programu Lojalnościowego Mój SPAR, oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na przetwarzanie danych  do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na wyłącznie podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.
4. Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora  danych osobowych dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo  do przenoszenia danych.
5.      Uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu Lojalnościowego Mój SPAR a w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie ofert promocyjnych do momentu jej odwołania.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia udział w Programie Lojalnościowym Mój SPAR  lub otrzymywanie ofert promocyjnych.
SPAR Polska S. A.
35-234 Rzeszów
ul. Trembeckiego 5